Bestuurs- en commissieleden

Wie doet wat?

MLTC is de grootste vereniging van Zeeland. De meeste taken worden verricht door vrijwilligers. Om te zorgen dat alles goed verloopt, zijn er veel vrijwilligers nodig, al dan niet georganiseerd in een commissie. Daarnaast zijn er twee besturen: het bestuur van  MLTC en het bestuur van Stichting De Veste. Dat komt omdat MLTC het tennispark huurt van Stichting De Veste.

Dan zijn er nog werkzaamheden die niet door vrijwilligers worden verricht. Dat geldt voor de kantine en het onderhoud van het park.  TennisSchool Middelburg verzorgt onder meer de tennislessen.

Bestuur MLTC Bestuur St. De Veste Activiteitencommissie Communicatie Competitieleiders Digitaal afhangbord Jeugdcommissie Kantinebeheer (Baan 13) Kascommissie Ledenadministratie Ledenwerving en -behoud Onderhoud park Sponsorcommissie TennisSchool Middelburg Technische Commissie Toss evenementen