Communicatie Commissie

De Communicatie Commissie van MLTC regelt en coördineert alle communicatie van de vereniging naar buiten. De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

Heb je (technische) vragen of opmerkingen over de website? Mail de webmaster.

Wil je een nieuwsbericht of andere content aanleveren? Graag!
Mail één van de webredactieleden.

Samenstelling commissie:

Jan Sanders
voorzitter
T: 0118 611184
Conny Boersma
eindredactie, web content, nieuwsbrieven, facebook
tel. 06-27065946
Michel de Vaan
Redactie Algemeen
Ben Willemsen
Fotograaf
Tjeerd Platje
Website administrator
T: 06 83659517