Lid worden en contributies

Fijn dat je lid wilt worden van MLTC!

Lid worden van MLTC kan op verschillende wijzen. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten. In alle gevallen kan je aanmelden via ons digitale aanmeldformulier.

 

Klik hier voor extra info Lidmaatschappen


Jaarlidmaatschap

Het tennisseizoen start op 1 april en loopt tot eind maart van het volgende jaar. U bent voor onbepaalde tijd lid dus het jaarlidmaatschap loopt automatisch door, tenzij u het tijdig opzegt. Voor de jeugd gelden op basis van leeftijd aparte tarieven, zie hiervoor de tabel met contributies op deze pagina.

 

Winterlidmaatschap
Het winterlidmaatschap loopt van november t/m maart en wordt niet automatisch verlengd.

 

Introductielidmaatschap
Met een introductielidmaatschap kan je gedurende enkele maanden tegen een aantrekkelijk tarief kennis maken met tennis en de vereniging. Het lidmaatschap loopt van april t/m juni. Aanmelden kan vanaf de open dagen in maart en uiterlijk tot eind april. We hopen natuurlijk dat je je daarna aanmeldt als jaarlid.

 

Competitielidmaatschap
Het competitielidmaatschap is bedoeld voor leden van andere tennisverenigingen die deelnemen in een competitieteam van MLTC. Met het competitielidmaatschap kan je alleen meedoen aan de voor- en najaarscompetitie en de trainingen van het betreffende competitieteam. De jeugd wordt direct competitielid voor zowel voor- als najaar. Voor senioren is er onderscheid. Zij kunnen deelnemen aan de voor- of najaarscompetitie. Je ontvangt voor de betreffende periode, naast de ledenpas die je al hebt van je eigen vereniging, een 2e ledenpas van MLTC.

 

Zomer Challenge
Met de voetbalvereniging Zeelandia Middelburg heeft MLTC een samenwerking afgesproken. Als je lid bent van een van deze sportvereniging kun je gedurende 3 maanden (juni t/m augustus) kennis maken met tennis en de vereniging tegen een aantrekkelijk tarief.

 

Totaal pakket
Voor de startende jeugd is er de mogelijkheid om te kiezen voor het “Totaal pakket”. Dit is een aantrekkelijke combinatie van het abonnement, een racket en tennislessen. Neem voorafgaand aan de aanmelding eerst contact op met Remco Maandag of Marcel van Sabben (TSM) over de mogelijkheden.

 

Aanmelden en Ledenpas

Ieder lid van MLTC wordt aangemeld bij de KNLTB en ontvangt een zogenaamde ledenpas. Het bezit van de ledenpas geldt als bewijs van lidmaatschap van MLTC. De pas is nodig om te tennissen bij MLTC en om deel te nemen aan competities en toernooien. Deze pas wordt jaarlijks, na betaling van de contributie, in maart aan de leden verstrekt.

De vereniging gaat ervan uit dat u, voorafgaande aan uw inschrijving, kennis hebt genomen van de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement. Deze documenten kunt u vinden op onze pagina Documenten en Reglementen  op de website.

Aanmelden gaat in alle gevallen via het digitale aanmeldingsformulier lid worden.

 

Afmelden

Indien u het jaarlidmaatschap of het studentenlidmaatschap wilt/moet beëindigen dan dient u vóór 1 december de ledenadministratie daarvan in kennis te stellen. Afmeldingen na die datum kunnen niet worden geaccepteerd. Beëindigen van het lidmaatschap kan via het digitale beëindigingsformulier.

Alle andere lidmaatschappen zijn niet voor onbepaalde tijd en lopen na de geldende periode af. Eventueel kunt u zich opnieuw aanmelden, maar afmelden hoeft dus niet.

 

 

Contributies, abonnementen, baanhuur

Contributies 2018 per
1 april
na
1 juni
na
1 aug.
na
1 okt.
 
Jaarlidmaatschap juniorleden
        t/m 8 jaar € 52,- € 42,- € 32,- € 21,-
        t/m 12 jaar € 74,- € 60,- € 45,- € 30,-
        t/m 17 jaar € 102,- € 82,- € 62,- € 41,-
        geen inschrijfgeld juniorlid
 
Jaarlidmaatschap seniorleden vanaf 18 jaar € 185,- € 148,- € 111,- € 74,-
Jaarlidmaatschap uitwonende studenten € 99,-
Jaarlidmaatschap voor mensen met een duurzame beperking met een uitkering € 99,-
Inschrijfgeld nieuw lid € 19,- € 19,- € 19,- € 19,-
 
Introductielidmaatschap € 45,-
Voorjaarscompetitie lidmaatschap senioren € 45,-
Najaarscompetitie lidmaatschap senioren € 45,-
Voor- en najaarscompetitie jeugd € 45,-
Winterlidmaatschap november t/m maart € 45,-
 Zomer Challenge juni t/m augustus € 35,-
 
Baanhuur per 45 minuten, per persoon € 5,-
Introductie niet-leden, per 45 minuten € 5,-

Bij een langdurige blessure, indien voor 1 juni gemeld, is restitutie van de betaalde contributie voor het 2e halfjaar, mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.