Aanmelden Combi Fit

Aanmelding Combi FitIk meld me aan voor deelname aan het volgende Combi Fit onderdeel *


Persoonsgegevens

Voor MLTC leden is deelname gratis, voor niet-leden bedragen de kosten €25,- per jaar.*Voorwaarden voor deelname

Deelname is op eigen risico. U rijdt of wandelt mee op eigen risico. Tijdens de activiteit racefietsen is het dragen van een helm verplicht. De verschillende activiteiten starten elke woensdag om 19:00 uur vanaf tennispark De Veste, Griffioenpad 1, Middelburg.

Een deelnemer die geen lid is van MLTC gaat hierbij tot wederopzegging akkoord met de kosten voor deelname aan Combi Fit ten bedrage van € 25,- per jaar waarvoor hij/zij een factuur van de penningmeester ontvangt.

Deelname aan de Combi Fit activiteiten loopt van 1 april tot en met 30 september van enig jaar en wordt automatisch verlengd naar het volgend jaar. Opzegging van deelname dient vóór 1 december van het voorafgaande kalenderjaar plaats te vinden.

De organisatie behoud zich het recht voor om aanpassingen te doen welke dan via mailing naar alle deelnemers bekend zullen worden gemaakt.