Digitaal aanmeldformulier lid worden

Aanmelding lidmaatschap MLTCMiddels dit formulier kan je je aanmelden voor lidmaatschap van tennisvereniging MLTC. Kijk op de pagina "Lid worden & Contributies" voor een overzicht van de mogelijkheden.Ik meld me aan voor een lidmaatschap van MLTC *


Het jaarlidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart het volgende jaar. Voor de jeugd zijn er aangepaste tarieven afhankelijk van de leeftijd. Zie "Lid worden & Contributies" op de website.

Beginnende jeugd
Ik wil jeugdlid worden en maak gebruik van het Totaalpakket .
Neem voor aanmelding eerst contact op met Remco Maandag of Marcel van Sabben (TSM) over de mogelijkheden.

Speciale tarieven
Indien je meent van een aangepast tarief gebruik te kunnen maken .
De penningmeester neemt hierover contact met u op.
Het winterlidmaatschap loopt van november t/m maart.
Het competietielidmaatschap is bedoeld voor personen die al lid zijn van een andere tennisvereniging. Senioren kunnen deelnemen aan de voor- en/of najaarscompetitie. Jeugdleden zijn competitielid voor zowel de voor- als najaarscompetitie.


Het introductielidmaatschap is éénmalig en loopt van april t/m juni.
De Zomer Challenge is alleen bedoeld voor leden van de voetbalvereniging Zeelandia Middelburg waar MLTC samenwerkingsafspraken mee heeft.Persoonsgegevens

Geslacht *

Dit e-mail adres wordt ook gebruikt voor het toesturen van de facturen!


Bent u op dit moment, of eerder, lid geweest van een andere tennisvereniging of van MLTC *Voor het voldoen van de verschuldigde contributie ontvangt u een factuur.
Foto upload *

Voor aanmelding bij de KNLTB en de verstrekking van de daarbij behorende ledenpas is een recente goed gelijkende foto benodigd.
Hieronder kunt u deze uploaden.    Formats zijn ".jpg", ".jpeg", max. 10MB    140


Voorwaarden voor lidmaatschap MLTC

Het jaarlidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overige lidmaatschappen worden aangegaan voor een specifieke periode. De vereniging gaat ervan uit dat u, voorafgaande aan uw inschrijving, kennis hebt genomen van de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement. Deze documenten kunt u vinden op onze "Documenten en Reglementen pagina" op de website.

De kosten voor het lidmaatschap zijn afhankelijk van het type lidmaatschap en in sommige gevallen van uw leeftijd. De bedragen staan op de website vermeld en worden jaarlijks na de ledenvergadering, voorafgaand aan het nieuwe seizoen dat per april start, bijgewerkt.

Ieder lid van MLTC wordt aangemeld bij de KNLTB en ontvangt een zogenaamde ledenpas. Het bezit van de ledenpas geldt als bewijs van lidmaatschap van MLTC. De pas is nodig om te tennissen bij MLTC en om deel te nemen aan competities en toernooien. Deze pas wordt jaarlijks, na betaling van de contributie, in maart aan de leden verstrekt.
Alleen voor het winterlidmaatschap word je niet bij de KNLTB aangemeld en ontvang je een tijdelijke ledenpas.

Indien je het jaarlidmaatschap wilt/moet beëindigen dan dien je vóór 1 december de ledenadministratie daarvan in kennis te stellen. Afmeldingen na die datum kunnen niet worden geaccepteerd. Beëindigen van het lidmaatschap kan via het digitale beëindigingsformulier op de website.