Communicatie Commissie

De Communicatie Commissie van MLTC regelt en coördineert alle communicatie van de vereniging naar buiten. De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de website.

Heb je (technische) vragen of opmerkingen over de website? Mail de webmaster.

Wil je een nieuwsbericht of andere content aanleveren? Graag!
Mail één van de webredactieleden.

_

Samenstelling commissie:

Jan Sanders
voorzitter

Tel. 06-363437411

Mail
Conny Boersma
eindredactie, web content, nieuwsbrieven, facebook

Tel. 06-27065946

Mail
Ben Willemsen
Fotograaf
Mail
Tjeerd Platje
Website administrator

Tel. 06-83659517

Mail