Lid worden en contributies

Fijn dat je lid wilt worden van MLTC!

Lid worden van MLTC kan op verschillende wijzen. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten. Met het lidmaatschap kan je zowel gebruik maken van de tennisbanen als van de padelbanen. In alle gevallen kan je aanmelden via ons digitale aanmeldformulier

Klik hier voor extra info Lidmaatschappen


Jaarlidmaatschap

Het tennisseizoen start op 1 april en loopt tot eind maart van het volgende jaar. U bent voor onbepaalde tijd lid dus het jaarlidmaatschap loopt automatisch door, tenzij u het tijdig opzegt. Voor de jeugd gelden op basis van leeftijd aparte tarieven, zie hiervoor de tabel met contributies op deze pagina.

Winterlidmaatschap
Het winterlidmaatschap loopt van november t/m maart en wordt niet automatisch verlengd.

Introductielidmaatschap
Met een introductielidmaatschap kan je gedurende enkele maanden tegen een aantrekkelijk tarief kennis maken met tennis en de vereniging. Het lidmaatschap loopt van april t/m juni. Aanmelden kan vanaf de open dagen in maart en uiterlijk tot eind april. We hopen natuurlijk dat je je daarna aanmeldt als jaarlid.

Competitielidmaatschap
Het competitielidmaatschap is bedoeld voor leden van andere tennisverenigingen die deelnemen in een competitieteam van MLTC. Met het competitielidmaatschap kan je alleen meedoen aan de voor- en najaarscompetitie en de trainingen van het betreffende competitieteam. De jeugd wordt direct competitielid voor zowel voor- als najaar. Voor senioren is er onderscheid. Zij kunnen deelnemen aan de voor- of najaarscompetitie. Je ontvangt voor de betreffende periode, naast de ledenpas die je al hebt van je eigen vereniging, een 2e ledenpas van MLTC.

Zomer Challenge
Het Zomer Challenge lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 september. Dit lidmaatschap is bedoeld voor jong en oud. Je kunt als extra optie kiezen voor deelname aan 3 clinics. Voor de eerste clinic op 18 juni 2022 geldt dat aanmelding voor het Zomer Challenge lidmaatschap niet verplicht is! Voor deze clinic eind juni moet je je wel aanmelden bij TSM. Meer informatie over het Zomer Challenge lidmaatschap is hier te vinden.

RR

Aanmelden en Ledenpas

Een nieuw lid van MLTC wordt aangemeld bij de KNLTB en ontvangt een KNLTB-ledenpas. Het bezit van de ledenpas geldt als bewijs van lidmaatschap van MLTC. De pas is nodig om deel te nemen aan competities en toernooien en kan, in aanvulling op het reserveren met de ClubApp, worden gebruikt om een baan te reserveren op het fysieke afhangbord. Leden met een tijdelijk lidmaatschap zijn clublid en worden niet aangemeld bij de KNLTB. Om een baan te reserveren maken zij gebruik van de ClubApp.

De vereniging gaat ervan uit dat u, voorafgaande aan uw inschrijving, kennis hebt genomen van de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement. Deze documenten kunt u vinden op onze pagina Documenten en Reglementen  op de website.

Aanmelden gaat in alle gevallen via het digitale aanmeldingsformulier lid worden.

RR

Afmelden

Indien u het jaarlidmaatschap of het studentenlidmaatschap wilt/moet beëindigen dan dient u vóór 1 december de ledenadministratie daarvan in kennis te stellen. Afmeldingen na die datum kunnen niet worden geaccepteerd. Beëindigen van het lidmaatschap kan via het digitale beëindigingsformulier.

Alle andere lidmaatschappen zijn niet voor onbepaalde tijd en lopen na de geldende periode af. Eventueel kunt u zich opnieuw aanmelden, maar afmelden hoeft dus niet.

RR

Contributies, abonnementen, baanhuur

Contributies 2021 per
1 april
na
1 juni
na
1 aug.
na
1 okt.
         
Jaarlidmaatschap juniorleden        
        t/m 8 jaar € 52,- € 42,- € 32,- € 21,-
        t/m 12 jaar € 74,- € 60,- € 45,- € 30,-
        t/m 17 jaar € 102,- € 82,- € 62,- € 41,-
         
Jaarlidmaatschap seniorleden vanaf 18 jaar € 185,- € 148,- € 111,- € 74,-
Jaarlidmaatschap uitwonende studenten € 99,- € 79,- € 59,- € 38,-
Jaarlidmaatschap voor mensen met een duurzame beperking met een uitkering € 99,- € 79,- € 59,- € 38,-
         
Introductielidmaatschap € 45,-      
Winterlidmaatschap € 45,-      
Voorjaarscompetitie lidmaatschap senioren € 45,-      
Najaarscompetitie lidmaatschap senioren € 45,-      
Voor- en najaarscompetitie jeugd € 45,-      
         
Baanhuur per 45 minuten (enkelspel) of 60 minuten (dubbelspel) € 5,-      
Introductie niet-leden, per 45 minuten (enkel) of 60 minuten (dubbel) senioren 
Junioren (t/m 16 jaar)
€ 5,-
€ 2,50
     

Bij een langdurige blessure is restitutie van de betaalde contributie voor het 2e halfjaar mogelijk als dit vóór 1 juni gemeld wordt bij de ledenadministratie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.