Digitaal aanmeldformulier lid worden

  Aanmelding lidmaatschap MLTC  Met dit formulier kan je je aanmelden voor lidmaatschap van tennisvereniging MLTC.
  Kijk op de pagina "Lid worden & Contributies" voor een overzicht van de mogelijkheden.


  Ik meld me aan voor een lidmaatschap van MLTC *


  Het jaarlidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart het volgende jaar. Voor de jeugd zijn er aangepaste tarieven afhankelijk van de leeftijd. Zie "Lid worden & Contributies" op de website.

  Speciale tarieven
  Indien je meent van een aangepast tarief gebruik te kunnen maken .
  De penningmeester neemt hierover contact met u op.
  Het winterlidmaatschap loopt van november t/m maart.
  Het competietielidmaatschap is bedoeld voor personen die al lid zijn van een andere tennisvereniging. Senioren kunnen deelnemen aan de voor- en/of najaarscompetitie. Jeugdleden zijn competitielid voor zowel de voor- als najaarscompetitie.


  Dit betreft de actie "Maak kennis met tennis". Het introductielidmaatschap is éénmalig en duurt 3 maanden (van april t/m juni).
  Het introductie lidmaatschap staat niet open voor hen die in de afgelopen 3 jaar al enige vorm van lidmaatschap bij MLTC hebben gehad.
  De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap dat loopt van 1 juli t/m 30 september. Meer informatie over het Zomer Challenge lidmaatschap is hier te vinden.

  Wil je gebruik maken van de mogelijkheid 3 tennislessen/clinics te volgen?
  - Zomer Challenge : €40,- jeugd / €60,- volwassenen
  - Zomer Challenge incl. 3 clinics : €70,- jeugd / €90,- volwassenen  Persoonsgegevens

  Geslacht *

  Dit e-mail adres wordt ook gebruikt voor het toesturen van de facturen!


  Bent u op dit moment, of eerder, lid geweest van een andere tennisvereniging of van MLTC *  Voor het voldoen van de verschuldigde contributie ontvangt u een factuur.
  Foto upload *

  Voor aanmelding is een recente goed gelijkende foto benodigd.
  Hieronder kunt u deze uploaden.      Formats zijn ".jpg", ".jpeg", max. 10MB      140


  Voorwaarden voor lidmaatschap MLTC

  Het jaarlidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overige lidmaatschappen worden aangegaan voor een specifieke periode. De vereniging gaat ervan uit dat u, voorafgaande aan uw inschrijving, kennis hebt genomen van de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement. Deze documenten kunt u vinden op onze "Documenten en Reglementen pagina" op de website.

  De kosten voor het lidmaatschap zijn afhankelijk van het type lidmaatschap en in sommige gevallen van uw leeftijd. De bedragen staan op de website vermeld en worden jaarlijks na de ledenvergadering, voorafgaand aan het nieuwe seizoen dat per april start, bijgewerkt.

  Een nieuw lid van MLTC wordt aangemeld bij de KNLTB en ontvangt een KNLTB-ledenpas. Het bezit van de ledenpas geldt als bewijs van lidmaatschap van MLTC. De pas is nodig om deel te nemen aan competities en toernooien en kan, in aanvulling op het reserveren met de ClubApp, worden gebruikt om een baan te reserveren op het fysieke afhangbord.
  Leden met een tijdelijk lidmaatschap zijn clublid en worden niet aangemeld bij de KNLTB. Om een baan te reserveren maken zij gebruik van de ClubApp.

  Indien je het jaarlidmaatschap wilt/moet beëindigen dan dien je vóór 1 december de ledenadministratie daarvan in kennis te stellen. Afmeldingen na die datum kunnen niet worden geaccepteerd. Beëindigen van het lidmaatschap kan via het digitale beëindigingsformulier op de website.