Samenstelling bestuur MLTC en Stichting De Veste

MLTC huurt het park van Stichting De Veste. Gezien de gezamenlijke belangen zijn de leden van het bestuur van MLTC dezelfde als die van de Stichting.

Bestuursleden zijn:


Jan Sanders

voorzitter
+31 6 36537411


Robert Marcus

penningmeester
+31 6 13138043


Wilma van Hoogevest

secretaris
+31 6 21716131


Joop van der Meijden
bestuurslid


Chris de Bruin

bestuurslid


Nathalie van Sabben - Vinkoert

bestuurslid

Maralde Caljouw
Maralde Caljouw

bestuurslid