Samenstelling bestuur MLTC en Stichting De Veste

MLTC huurt het park van Stichting De Veste. Gezien de gezamenlijke belangen zijn de leden van het bestuur van MLTC dezelfde als die van de Stichting.

Bestuursleden zijn:

Patrick Caljouw

voorzitter

Godelieve Meertens

secretaris


Robert Marcus

penningmeester

Klara Venema

communicatie

Hebe Stam

namens de
activiteitencommissie

Dennis Wondergem

namens de
accommodatiecommissie


Johan Spilt

namens de TC