Samenstelling bestuur MLTC en Stichting De Veste

MLTC huurt het park van Stichting De Veste. Gezien de gezamenlijke belangen zijn de leden van het bestuur van MLTC dezelfde als die van de Stichting.

Bestuursleden zijn:

Patrick Caljouw

voorzitter 
tel. 06-55818497 
e-mail [email protected]

Godelieve Meertens

secretaris


Robert Marcus

penningmeester

Klara Venema

communicatie

Hebe Stam

namens de
activiteitencommissie

Johan Spilt

namens de
Technische Commissie