Onderhoud tennispark

Het onderhoud van het park (kunstgrasbanen, groen, bestrating etc) wordt verzorgd door een onderhoudsploeg van vrijwilligers die werkt op de maandag- en donderdagmiddagen. Deze ploeg wordt aangestuurd door een coördinator, die verantwoordelijk is voor de inzet van voldoende vrijwilligers en tevens zitting heeft in de Accommodatiecommissie.

Coördinatie onderhoud:

Peter Bakx
Peter Bakx
coördinator onderhoudsploeg
Herman van Gulik
Herman van Gulik
coördinator onderhoudsploeg