Commissie ledenwerving en behoud

De leden van deze commissie ontwikkelen activiteiten om nieuwe leden te werven en de huidige leden een gezellige sportieve club te bieden waar ze zich thuis voelen. Onder de huidige activiteiten vallen de Open Tennis Dag en het maatjesproject.

Commissieleden:


Nathalie van Sabben -

Vinkoert