SponsorCommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alles wat het werven en behouden van sponsoren betreft. De commissie draagt zorg voor een helder sponsorplan, sponsor/public relations brochure, contacten leggen en contracten afsluiten en onderhouden.

Commissieleden:


Ton Zimmerman
voorzitter

Sjaak Goossens
penningmeester