Vrijwilligers

Vrijwilligers maken het verschil! - Bach SV

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers! We hebben leden hard nodig om de diverse evenementen/activiteiten te kunnen organiseren.

Interesse, maar wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Jan Sanders, e-mail [email protected]

Heb je zelf een idee om iets te organiseren of wil je aanhaken bij een toernooi, evenement of activiteit? Vraag het één van de bestuursleden of zoek rechtstreeks contact met één van de mensen die die taak nu vervullen.


Vacatures
 1. Secretaris van het bestuur
Wat doet een secretaris?
De secretaris zorgt ervoor dat het secretariaat efficiënt verloopt. Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur; je maakt samen met de voorzitter de agenda voor de komende bestuursvergadering en maakt de notulen van de vergadering (bestuursvergadering zijn 1 x per maand). Verder is het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie onderdeel van het takenpakket. Daarnaast zorg je ervoor dat alle formele punten rondom het bestuur goed geregeld worden, zoals het regelen van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en het regelen van VOG-verklaringen.  

2. Lid van de accommodatiecommissie
Wat doet de accommodatiecommissie?
De accommodatiecommissie zorgt voor het in goede staat houden van ons tennispark. Naast onze tennis- en padelbanen zijn dat ook de groenvoorzieningen, de infrastructuur en uiteraard het paviljoen Baan 13.  
De accommodatiecommissie maakt jaarlijks een onderhoudsplan waarin de te verrichte werkzaamheden en de verwachte kosten in kaart worden gebracht. De commissie heeft hierover overleg met het bestuur.   
Voor het onderhoud van het park wordt de commissie daarbij ondersteund door de onderhoudsploeg. Deze ploeg bestaat uit een grote groep vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud op het park. Verder zorgt de groundsman voor het onderhoud van de gravelbanen. Als er onderhoudswerk moet worden uitbesteed, vraagt de commissie hiervoor offertes op bij externe partijen. Tot slot zorgt de commissie voor periodiek overleg met de pachters van Baan 13.  

Bovenstaande taken voer je natuurlijk uit met de andere leden van de commissie, zodat je binnen het team deze werkzaamheden kunt verdelen.