Lid worden

Personal information

1/8 Algemeen
2/8 Eerder lid geweest
3/8 Bondsnummer
4/8 Jaarlidmaatschap Het jaarlidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart het volgende jaar. Voor de jeugd zijn er aangepaste tarieven afhankelijk van de leeftijd. Zie "Lid worden & Contributies" op de website.
5/8 Competitielidmaatschap Het competietielidmaatschap is bedoeld voor personen die al lid zijn van een andere tennisvereniging. Senioren kunnen deelnemen aan de voor- en/of najaarscompetitie. Jeugdleden zijn competitielid voor zowel de voor- als najaarscompetitie.
>
6/8 Introductielidmaatschap Dit betreft de actie "Maak kennis met tennis". Het introductielidmaatschap is éénmalig en duurt 3 maanden (van april t/m juni). Het introductie lidmaatschap staat niet open voor hen die in de afgelopen 3 jaar al enige vorm van lidmaatschap bij MLTC hebben gehad.
7/8 Zomer Challenge De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap dat loopt van 1 juli t/m 30 september. Meer informatie over het Zomer Challenge lidmaatschap is te vinden bij extra informatie lidmaatschappen.
>
8/8 Acceptatie

Inschrijven lidmaatschap MLTC

Middels dit formulier kan je je inschrijven voor lidmaatschap van tennisvereniging MLTC.
KIES ALTIJD EERST het type lidmaatschap waarvoor je wilt inschrijven!
Kijk op de pagina "Lid worden en Contributie" voor een overzicht van de mogelijkheden.